เป้าหมายใหม่ในการลดความเข้มของพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย Siri Jirapongphan ได้ขอให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ดีอีเอดี) ดำเนินการศึกษาเพื่อทบทวนเป้าหมายการใช้พลังงานภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของอาเซียนหลังจากประเทศอาเซียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2564 ศิริกล่าวว่าคณะกรรมการฯ จะศึกษาเป้าหมายใหม่ในการลดความเข้มของพลังงาน

ตามความมุ่งมั่นที่ร้อยละ 20 ภายในปี 2564 ทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งลดความรุนแรงของพลังงานลงร้อยละ 21.9 ในปีพ. ศ. ฐานปี 2548 คณะกรรมการจะใช้เวลาหนึ่งปีในการศึกษาต่อไปและจะนำเสนอผลการประชุม AMEM ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดโดยประเทศไทย ในปีหน้าประเทศไทยจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AMEM และ Asean Plus Three (จีน, เกาหลีใต้และญี่ปุ่น) กับสหรัฐฯและอินเดีย