ย้ำ ตัดผม เสริมสวย นวดไทย อยู่ใน28อาชีพสงวนสำหรับคนไทยต่อไป ไม่เปิดให้ต่างด้าวทำแน่นอน

กรมการจัดหางานสรุปความเห็นจากจากทุกภาคส่วน “พิจารณาปรับปรุงอาชีพสงวนใหม่” เสนอ รมว.แรงงานสัปดาห์หน้า ก่อนออกประกาศเป็นกฎกระทรวง ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 มิ.ย.

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่าจากการที่ ผู้ประกอบการและนายจ้างเรียกร้องให้มีการปลดล็อกอาชีพสงวนบางอาชีพ หลังจากห้ามมาตั้งแต่ปี 2522 หลังเปิดเวทีรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน โดยได้สรุปผลแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1. ไม่เป็นงานห้ามอีกต่อไป 2 งาน ประกอบด้วย งานกรรมกร และงานก่ออิฐ ช่างไม้ ช่างก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งเดิมเป็นงานห้าม แต่ผ่อนผันให้ทำแค่กรรมกรใช้แรงงาน ไม่ใช่งานฝีมือช่าง แต่เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ไม่ทำงานหนัก จึงให้ทำได้ แต่ต้องขออนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง

กลุ่มที่ 2. ให้ต่างด้าวทำได้ 10 งาน ได้แก่ 1.งานกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา 2. งานให้บริการวิชาชีพทางบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางบัญชี แต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบภายใน 3. งานทำที่นอนหรือผ้าห่มนวม 4. งานทำมีด 5. งานทำรองเท้า 6. งานทำหมวก 7. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 8. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม ยกเว้นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 9. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 10. งานปั้นหรือทำเครื่องดินเผา ส่วนใหญ่เป็นงานในอุตสาหกรรมการผลิต คนไทยไม่นิยมทำ แต่จะอนุญาตให้ทำได้ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีผู้จ้างวาน ไม่เป็นเจ้าของกิจการเอง โดยจะไม่อนุญาตให้ทำงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย

ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มงานห้ามเด็ดขาดมี 28 งาน อาทิ งานแกะสลักไม้ ขับขี่ยานยนต์ ขายของหน้าร้าน เจียระไนหรือขัดเพชรพลอย งานตัดผม ดัดผม เสริมสวย งานมัคคุเทศก์ นำเที่ยว เร่ขายสินค้า โดยเพิ่มงานนวดไทย เป็นงานห้ามใหม่ 1 อาชีพ

ซึ่งทุกงานที่ให้ทำ จะเพื่อบรรเทาความขาดแคลนเท่านั้น โดยยึดหลัก 3 ประการ ต้องไม่เป็นภัยความมั่นคง ไม่กระทบการมีงานทำของคนไทย และจะอนุญาตเท่าที่จำเป็น งานใดที่มีคนไทยทำเพียงพอแล้ว จะไม่ให้ต่างด้าวทำ โดยเฉพาะขายของหน้าร้าน กับงานตัดผม เสริมสวย ซึ่งเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้กล่าวถึง ถึงกรณีผู้ประกอบการช่างแต่งผมเสริมสวยยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คัดค้านการเปิดให้แรงงานต่างด้าวทำอาชีพตัดผมเสริมสวยได้อย่างเสรี ว่า อาชีพที่อยู่ในพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 อาชีพ จะสงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้น แรงงานต่างด้าวไม่สามารถทำได้ แม้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงอาชีพสงวนใหม่ แต่ขอให้มั่นใจว่าอาชีพตัดผม เสริมสวย จะเป็นงานสงวนสำหรับคนไทยต่อไป ไม่มีการเปิดให้แรงงานต่างด้าวทำแน่นอน

“ขณะนี้ได้สรุปความเห็นจากจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ พิจารณาในวันที่ 28 พ.ค. เพื่อนำเข้าขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ก่อนออกประกาศเป็นกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 มิ.ย. ให้สอดรับกับ 1 ก.ค. ที่กฎหมายใหม่จะมีผลบังคับใช้ คนต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด หลังจากชะลอโทษมานานแล้ว” นายอนุรักษ์ กล่าว .-สำนักข่าวไทย