Category: health news

แนะเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในฤดูฝน

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีอากาศเย็นและชื้นจนทำให้โรคมือ เท้า ปาก กลับมาระบาดอีกครั้งได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีอากาศเย็นและชื้นจนทำให้โรคมือ เท้า ปาก กลับมาระบาดอีกครั้งได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กซึ่งมีภูมิต้านทานต่ำ และในช่วงเปิดเทอมที่เด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

เตือน สัตว์เลี้ยงกัด-ข่วน ควรรีบปรึกษาแพทย์

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหากถูกสัตว์ที่เลี้ยงไว้หรือสัตว์นอกบ้านกัดหรือข่วนเพียงเล็กน้อย แม้ไม่มีเลือดออกก็ตาม ควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเร็ว หลังพบผู้เสียชีวิตรายที่ 9 จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นหญิงสูงวัยจากจังหวัดยโสธรถูกข่วน แต่ชะล่าใจไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พร้อมย้ำโรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หาย แต่ป้องกันได้ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้ายังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง